ورژن اجرای زنده آهنگ جدید سیروان خسروی به نام «تنها نذار»

۱۰۱ بازديد
متن آهنگ سیروان خسروی ورژن اجرای زنده تنها نذار
دزدﻳﺪی از ﻣﻦ آرزوﻫﺎﻣﻮ ﻣﻦ از ﺗﻮ دارم ﺗﻨﻬﺎﻳﻴﺎﻣﻮ
ﭘﺮوازو دﻳﺪی ﺑﺎل و ﭘﺮت رﻓﺖ ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎﻣﻮن از ﺧﺎﻃﺮت رﻓﺖ
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺬار اﻳﻦ دﻳﻮوﻧﻪ رو ﺧﺎﻟﻰ ﻧﻜﻦ ﺗﻮ اﻳﻦ ﺧﻮﻧﻪ رو
وﻗﺘﻰ ﻧﻴﺴﺘﻰ واﺳﻪ ﻛﻰ ﺑﺨﻮﻧﻢ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﻰ واﺳﻪ ﭼﻰ ﺑﻤﻮﻧﻢ
ﻫﺮﺟﺎی اﻳﻦ ﺷﻬﺮ رد ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻛﻰ ﻋﺎﺷﻘﻰ ﻛﺮد ﻗﺪ ﻣﻦ و ﺗﻮ
ﮔﻔﺘﻰ ﻣﻴﻤﻮﻧﻰ اﻣﺎ دﻟﺖ رﻓﺖ ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎﻣﻮن از ﺧﺎﻃﺮت رﻓﺖ
ﺧﻴﻠﻰ وﻗﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﻮن ﺗﻮ ﺑﺎرون ﻧﺪﻳﺪه ﻣﺎرو ﺑﺎ ﻫﻢ دﻳﮕﻪ
ﺑﺪون ﺗﻮ ﻛﻪ دﻧﻴﺎم اﻳﻨﻪ ﻧﻤﻴﺨﻮام ﻳﻪ ﻟﺤﻈﻪ دﻧﻴﺎرو دﻳﮕﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺬار اﻳﻦ دﻳﻮوﻧﻪ رو ﺧﺎﻟﻰ ﻧﻜﻦ ﺗﻮ اﻳﻦ ﺧﻮﻧﻪ رو
وﻗﺘﻰ ﻧﻴﺴﺘﻰ واﺳﻪ ﻛﻰ ﺑﺨﻮﻧﻢ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﻰ واﺳﻪ ﭼﻰ ﺑﻤﻮﻧﻢ
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در مونوبلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.